Odpowiedzialność

Dbamy o ludzi, środowisko i współczesne wyzwania naszego społeczeństwa.

Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania szeregu wartości w celu promowania zrównoważonego działania poprzez wszystkie nasze działania, zapewniając bezpieczeństwo, zmniejszając nasz wpływ na środowisko i tworząc wartość społeczną dla naszych wspólnot. Nasze wartości mają wpływ na to, co robimy i jak pracujemy.

Wpływ operacyjny

Konfigurując rozkłady pomieszczeń i układy przestrzenne koncentrujemy się na kreowaniu przestrzeni przyjaznej dla klienta. Stosujemy przy tym najnowsze rozwiązania w zakresie projektowania wnętrz, aby zapewnić dobre samopoczucie psychiczne i bezproblemowe warunki życia.

W tym procesie warunki rynkowe, użyte materiały i inne czynniki bezpośrednio wpływają na decyzje związane z rozmiarami pomieszczeń. Szukamy optymailzacji poprzez zastosowanie niskoemisyjnych, zaawansowanych technologii zapewniających łatwą konserwację w długim okresie.

Odpowiedzialność za środowisko naturalne

Nasze projekty tworzone są z myślą o przyszłych pokoleniach.

W celu zapewnienia nieszkodliwego długotrwałego oddziaływania, na każdym etapie naszej działalności kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju. Staramy się minimalizować nasz wpływ na środowisko naturalne poprzez efektywne wykorzystanie zasobów i energii na przestrzeni czasu.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dobre samopoczucie naszych pracowników jest jednym z naszych priorytetów w REDNET.

Dążymy do zapewnienia zdrowego i bezpiecznego środowiska dla wszystkich naszych interesariuszy poprzez wdrażanie kluczowych zasad dobrego samopoczucia, które są rygorystycznie przestrzegane i promowane w całej naszej organizacji.

Wpływ społeczny

Wierzymy w siłę lokalnych społeczności w tworzeniu trwałych pozytywnych doświadczeń mieszkaniowych.

W naszych projektach co-livingowych staramy się projektować części wspólne w sposób sprzyjający ludzkim interakcjom. Ponadto podejmujemy znaczne wysiłki na rzecz ustanowienia celowej współpracy i partnerstwa w celu promowania pozytywnych rezultatów społecznych. Tworzymy żywe i atrakcyjne programy, w których społeczności mogą się rozwijać.

NASZE PORTFOLIO

Na nasze portfolio składają się różnorodne projekty mieszkaniowe w Polsce, jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków w Europie. Nasza propozycja jest unikatowa dzięki strategicznemu wykorzystaniu doświadczenia we wszystkich obsługiwanych obszarach.

CZYTAJ WIĘCEJ